HOME > 物流 > 装备及设施现状
 
  无振动车头 : 30台(SCANIA 22台,VOLVO 5台,BENZ 1台,IVECO 2台)
  无振动拖车 : 96台
  无振动侧翼开启拖车 : 3台
  无振动恒温恒湿拖车 : 10台(装备有温控设备)
  无振动恒温恒湿温控车辆 : 5台(5吨,9.5吨两种规格,装备有温控设备)
  营业专用叉车 : 5台 (45吨 1台 , 16吨 1台 , 7吨 2台 , 5吨 1台)
 
装 备 形 式
台 数
拖车车辆参数
货物承载参数
备注
吨数
一般型无振动
4
12,120
2,750
750
6,000
2,750
3,450
22
750mm
长轴型无振动
20

12,320

2,750
900
9,000
2,750
3,300
22
9M
超长轴型无振动
22
12,990
2,750
900
10,000
2,750
3,300
22
10M
低床型无振动
15
12,230
2,750
500
6,300
2,750
3,700
20
500mm
超低床型无振动
6
12,830
2,750
400
7,200
2,750
3,750
20
400mm
超低床型无振动
2
12,350
2,750
350
6,300
2,750
3,850
15
300mm
超低床型无振动
2
12,350
2,750
200
6,300
2,750
4,000
15
200mm
无振动 F/B (40' DC/HC)
19
12,420
2,480
1,500
12,000
2,480
2,600
25
伸缩型无振动
2
12,990
2,750
900
15,000
2,750
3,300
20
15M
低床伸缩型无振动
2
12,960
2,750
350
10,000
2,750
3,850
20
10M(350mm)
超重物传送带
2
12,950
2,750
650
12,000
3,400
3,550
150
无振动两翼开启型
1
13,000
3,000
4,300
9,700
2,800
3,100
18
大型无振动两翼开启型
2
12,990
3,000
4,400
3,000
9,200
2,900
2,900
2,500
3,200
18
6M恒温恒湿无振动
1
12,100
3,000
4,150
5,700
2,700
3,000
18
door L 4,900
9M恒温恒湿无振动
2
12,100
3,000
4,300
8,900
2,800
2,900
16
door L 6,000
大型恒温恒湿无振动
2
12,300
3,300
4,400
8,900
3,100
3,200
18
Wing Type
大型恒温恒湿无振动 High Top
1
12,300
3,300
4,400
8,900
3,100
3,500
18
Wing Type
扩张性恒温恒湿无振动
3
12,300
4,560
4,400
6,300
4,200
3,200
20
Extension
扩张性恒温恒湿无振动
1
12,300
4,560
4,400
6,300
4,200
3,400
20
Extension
10吨以下恒温恒湿温控车辆
5
9,000
2,400
4,000
6~9,000
2,400
2,850
5~10
Wing Type
 
恒温器(大)
 
9M恒温器
 
6M恒温器
         
超重物伸缩型(350mm)
 
超重物伸缩型(500mm)
 
伸缩型拖车(350mm)
         
伸缩型拖车(250mm超低床型)
 
拖车(350mm)超低床型
 
拖车(400mm)
         
拖车(500mm)
 
拖车(750mm)
 
10m超长拖车
         
平板拖车
 
拖车(长轴型9~10M)
 
拖车(低床型)
         
两翼开启型
 
9.5吨两翼开启型
 
5吨两翼开启型